Fundusze UE

Opis projektu

Real Time Care Technology Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, dofinansowany z Funduszy Europejskich na opracowanie systemu Horsano do zdalnego monitorowania zdrowia konia w czasie rzeczywistym oraz wczesnego wykrywania zagrożenia jego życia.

 

Celem projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie, wdrożenie i sprzedaż na rynek krajowy, a następnie docelowo na rynki zagraniczne systemu Horsano.

 

Planowane efekty

Wnioskodawca dzięki przeprowadzonym pracom badawczym, wykorzystaniu zdobytego doświadczenia oraz posiadanemu posiadanemu „know–how”, będzie w stanie stworzyć́ nowy produkt o rewolucyjnych cechach, który skutecznie zagospodaruje zidentyfikowaną niszę rynkową i wywrze istotny wpływ na rynek opieki zdrowotnej koni poprzez upowszechnienie się̨ zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu.

Okres realizacji projektu: 2022-01-01 – 2023-03-31

Wartość projektu: 1 272 286,00 PLN zł

Kwota dofinansowania: 999 770,00 PLN zł